با توجه به اهمیت پایش و کنترل ارتفاع آب در مخازن و به منظور مدیریت تامین و توزیع در شبکه، یک دستگاه حس‌گر ارتفاع سنج هوشمند در مخزن زمینی1500 متر مکعبی روستای چهلقز نصب شد.

به گزارش گویای صنعت؛ امید صابری مدیر امور آب خاوران گفت: یکی از موارد مهم در بهره برداری از مخازن، مدیریت ارتفاع آب می باشد به طوری که اطلاع از حداکثر ارتفاع آب جهت جلوگیری از سرریز شدن (که در مخازن با حجم پایین بیشتراتفاق می افتد) یکی از راههای جلوگیری از هدر رفت آب می باشد، همچنین اطلاع از حداقل ارتفاع در مخازن جهت استمرار آبرسانی و جلوگیری از قطع آب امری مهم و ضروری است، لذا در همین راستا، ارتفاع سنج آنلاین مخزن ۱۵۰۰ مترمکعب چهلقز نصب گردید.

صابری خاطر نشان کرد : با توجه به عدم وجود برق شهری در مخزن فوق، انرژی مورد نیاز ارتفاع سنج با پنل خورشیدی تامین گردید.