شهردار منطقه 17 با اشاره به نصب تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراه های سطح منطقه، گفت: تعدادی از تابلوهای هدایت مسیر که در گذشته در جای نامناسب بزرگراه شهید نواب و شهید چراغی نصب شده بود، جمع آوری و به صورت صحیح مجدد نصب شدند‌

به گزارش گویای صنعت،رضا سیفی شهردار منطقه با اشاره به نصب تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراه های سطح منطقه، گفت: تابلوهای هدایت مسیر یا جداکننده از جمله تابلوهای محلی است و هدف آن، هدایت صحیح و ایمن رانندگان در مسیرهای با جداکننده است. با استفاده از این تابلو، جریان ترافیکی به صورت منظم و منسجم سازماندهی می شود و از تداخل های ناخواسته جلوگیری می شود.

شهردار منطقه ۱۷، تصریح کرد: تعدادی از تابلوهای هدایت مسیر در مسیر بزرگراه شهید نواب و شهید چراغی که از زمان گذشته نصب شده بود، پشت پل های عابر پیاده محصور شده بودند و امکان دید برای رانندگان عبوری وجود نداشت یا دید را سخت کرده بود.
سیفی اظهار کرد: مدیریت شهری منطقه طبق بررسی های کارشناسی شده تصمیم گرفت این تابلوها را جمع آوری و به روی عرشه پل منتقل کند تا از دور در معرض دید رانندگان قرار گیرد و برای تعیین مسیر موثر واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام با مصوبه اداره کل ایمنی و مهندسی ترافیک و به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه در هفته گذشته انجام شد.