در برنامه مامان ها که از شبکه سوم سیما پخش می‌شود با حضور پر رنگ و سبز مادران سرزمینمان و صحبت از سوژه اصلی سناریو زندگی ما که همان فرزندان ما می باشد مواجهیم

به گزارش گویای صنعت،  با توجه به اینکه هدف رسانه های جمعی انتشار اطلاعات صحیح و همچنین تسریع در انتقال اطلاعات به مخاطبان در راستای آگاهی بخشی به جامعه می باشد؛ چنانچه آنها خود نیز در ارتباط متقابل و در تعامل عینی با یکدیگر اقدام به اشتراک اطلاعات کند موجب واقع گرایی و در نتیجه برقراری ارتباط بهتر و بین مخاطب و رسانه خواهد شد.

صحبت از سوژه اصلی سناریو زندگیمان که همان فرزندانمان میباشد مواجهی تا بدانیم چگونه خانه هایمان مکانی برای پرورش واقعه ای باشد تا جایی که توقعات والدین از فرزندان بیش از حد معقول بوده و فضای گفتمان صمیمی وجود نداشته باشد فرزندان جرأت می‌کنند تا تمامی آسایش و امنیت خانه را رها کرده و سراغ دنیایی بروند که آنجا خبری از محدودیت‌های نفس‌گیر خانه نباشد .ما در مقام تماشاگر تمام این ها را به خوبی لمس میکنیم؛ اما در مقام بازیگران زندگی خودمان محکم به باورها و رفتارهای نادرست مهمان چسبیده ایم همه ما الگو های منحصر به فردی از خصوصیات ،رفتارها و عادت ها را در طول و عرض زندگی در خودمان پرورش می‌دهیم که سبک زندگیمان راتشکیل میدهند و با این فرمانی زندگی فرزندانمان را پیش میرانی نقطه عطف این طرح از پیش تعیین شده که زیربنای تمام زندگی روانی افراد را تشکیل می دهد و تمام رفتارها نیز از آن نشات می گیرد.

در سال‌های نخست زندگی و بر پایه نحوه کیفیت روابط پدر و مادر با فرزندان استوار است در این مقطع زمانی باید به گونه‌ای فراهم شود که کودک متوجه ارزش شخصی خویش شود تا در نتیجه آن تمایل به تسلط یافتن که در نهاد هر کس نهفته است ارضا شده و باعث ثبات شخصیت و احساس امنیت و آرامش به موفقیت توانایی و عمل جمع شود. از آنجا که موتور رفتاری همه ما ضمیر ناخودآگاه بوده و ذهن ناهوشیار ما همواره در حال شنیدن است تمامی تلقین ها حتی در حالت طبیعی نیز اثر خود را بر روی ناهوشیار می گذارند بنابراین ضمیر ناخودآگاه پس از دریافت اطلاعات از محیط یا کسب تجربه رفتاری را در افراد بنیان می گذارند؛ لذا با تکیه بر این اصل برنامه مادران سعی دارد تا با بارش فکری و تحت تاثیر قرار دادن ضمیر ناخودآگاه مخاطبان کمک به تغییر رفتار نامطلوب گذشته و جایگزین کردن رفتار جدید و مطلوب در والدین نماید در این برنامه با تعامل واقعی مبتنی بر تجربیات عینی زندگی روزمره ما در آن اتفاقات حوادث روشها نظرات و اقدامات انجام شده توسط آنان در فضایی صمیمی بر دایره آن قرار گرفته و با نگاه جمعی مورد بحث و تبادل نظر قرار نمی گیرد.

واقع‌بینانه مواجه های تعاملی و هوشمندانه مطرح شده در این برنامه ضمن افزایش مشارکت جویی مادران و برقراری ارتباط بین مخاطبان و حاضران زمینه اثربخشی برنامه را افزایش داده و در ضمن بیان دیدگاه‌ها زمینه ایجاد تغییر مثبت در تفکر و شناخت مخاطب در مسیر بهسازی فرزندپروری را فراهم می سازد و از سوی دیگر از طریق همانندسازی مخاطب با مجری که همان مادران واقعی برنامه هست، زمینه ایجاد تغییر تسهیل شده و با برقراری پیوند عاطفی و شناختی بین بیننده و مجریان نفوذپذیری افزایش می یابد.

مادران این برنامه همچنان آیینه هایی می مانند که تصویر مخاطبان را به وضوح نشان داده و زمینه خودآگاهی افراد از خودشان را به عنوان مهمترین مهارت زندگی افزایش می دهد . تغییر مداوم مجریان و دکوراسیون برنامه در محیط واقعی خانه تصویرگر پذیرش خودمانی بودن را به مخاطب منتقل می کند و ضمن ایجاد جز به تنوع در برنامه تامین کننده سلایق مختلف مخاطبان خواهد بود.

در این برنامه از طریق افزایش آگاهی مادران نسبت به خود واقعی و خود ظاهری اثرات سبک های مختلف فرزند پروری در تربیت فرزندان نمود واقعی یافته و هم زمان آموزش در بستر فضای عینی فراهم می شود .

آنچه که اهمیت این برنامه را دوچندان می‌کند کشاندن جلسات مشاوره به داخل منازل و ایجاد یک مشاوره گروهی میلیونی و اقدام به بنیان یک درمان استراتژیک در حوزه خانواده به عنوان بنیادی ترین سلول جامعه از در این روش تمامی مخاطبان فعال می تواند از خود کافی و شناخت بیشتر و بهتر از خویشتن تصمیمات معقول و مناسبی را در زندگی برگزیده و با کنار گذاشتن سبک های سلطه جو تکیه دهنده و اجتناب گر از زندگی خود و فرزندانشان سبکی متعالی و نوین را در زندگی انتخاب کرده و در مرتبه بالاتری از حل مشکلات شخصی قرار گرفته و در تامین آسایش دیگران نیز سهیم باشند .

زینب ابراهیمی دکترای روانشناسی