در این نمایشگاه تعداد ۱۱ قطعه عکس رنگی در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر از تیپ وپوشش_زنان_افغانستانی دیده می‌شود.

به گزارش  گویای  صنعت، گالری استاد میرمیران نیز میزبان نمایشگاه عکس‌های زهرا خاوری با عنوان «نگاه» است.
زهرا خاوری در متن قاب نخست این نمایشگاه عکس آورده است:
«بهار امسال حـدود سه سال است ، علیرغـم انتشار ویروس کرونا شهر به شهر محلـه بـه محـلـه خـانـه بـه خـانـه به دنبـال زنـان ، دختـران و کودکان مهاجـرم . بـه هـر کـدام کـه رسـیدم روایتی شیرین و عمدتاً تلخ از مهاجـرت اجبـاری داشتند . بر اساس روایت هایشان در قاب پرتره از همه شـان عـکـس گرفتـم نـگاه ؛ گزیده روایـت مـن است از چهره دختران و مادران مهاجر که سرنوشتی ناپایدار دارند . اینـان نـه راه بازگشـت بـه کشـور خـود دارنـد و نه پای رفتن به سرزمینهای دلخواه ، ماندن هم « گاه » چنان محترمانه نیست . مـن خـود کـه بـا ایـن شـرایط بیگانه نیستم . از تک تک آنـان اجازه گرفتـم تـا عکس هایی از این چهره هـای زیبا با لباس و پوشش های بومی ثبـت کـنـم ، امیـد اسـت ایـن نمایشگاه پیام رسان فرهنگ و هنر مهاجـران مقیم ایران باشد.»

مجموعه عکس‌های این نمایشگاه، مواجهه‌هایی با چهره دختران و مادران مهاجر است که بر اساس روایت‌هایشان در قاب پرتره عکاسی شده‌اند. هر کدام از آنان روایتی شیرین و عمدتاً تلخ از مهاجرت اجباری داشتند.
زهرا خاوری متولد ایران در چند سال اخیر، عکاسی را علاقمندانه دنبال کرده است.
مجموعه عکس های «نگاه» زهرا خاوری ساعت ۱۷ روز جمعه یکم اردی بهشت ماه در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران گشایش یافته و تا پایان روز ۱۱ اردی‌بهشت ماه همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای حضور علاقمندان است.
خانه هنرمندان ایران روزهای شنبه تعطیل است.
نگارخانه میرمیران در تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه‌ی هنرمندان ایران واقع شده است.