نمایشگاه صنایع دستی، حجاب و عفاف در شهرستان قرچک در محل نمایشگاه دائمی از روز چهارشنبه ۳ اسفند به مدت ۱٠ روز از ساعت ۹ الی ۲۱ برگزار می گردد.

به گزارش گویای صنعت، نمایشگاه صنایع دستی، حجاب و عفاف در شهرستان قرچک در محل نمایشگاه دائمی از روز چهارشنبه ۳ اسفند به مدت ۱٠ روز از ساعت ۹ الی ۲۱ برگزار می گردد.