شهردار منطقه۹ از نمونه برداری و سنجش 12ایستگاه منابع آلاینده در غرب شهر تهران از ابتدای فصل پاییز خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با اشاره به پایش منابع آلوده آب، هوا، صدا، خاک  و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش آلاینده ها گفت: با هدف جلوگیری و کاهش آلاینده های محیط زیستی تعداد ۱۲ ایستگاه منابع آلاینده شامل؛ ۳ تصفیه خانه شرکت های می ماس، کولاک  و شیرلبنی پاک، ۲ آب چاه مورد استفاده در آبیاری فضای سبز شهری در منطقه، ۵ آلاینده های هوا، یک آلایندگی صوت و یک مورد خاک در فضای باغچه آلوده به روغن ریزی اصناف تعمیرات خودرویی مورد سنجش و نمونه برداری قرار گرفت.
▫️وی از امکان سنجی یک واحد تصفیه خانه در بوستان المهدی با هدف کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی خبر داد و افزود: به منظور راه اندازی تصفیه خانه بوستان المهدی از آب کانال آیت الله سعیدی استفاده خواهد شد که کیفیت آب این کانال توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست مورد سنجش و نمونه برداری قرار گرفته است.
▫️شهردار منطقه۹ با بیان اینکه منابع آلاینده در دو دسته صنعتی و شهری شناسایی می شوند، در پایان خاطر نشان کرد: مراکز منابع آلاینده در غرب شهر تهران به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری معرفی می شوند.