شهردار منطقه 13 از تجهیز ایستگاه های تاکسی و اتوبوسرانی منطقه 13 به تابلوهای جدید در راستای طرح "استقبال از مهر "خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی ، شهردار منطقه گفت: با توجه به طرح استقبال از مهر و همچنین در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و تغییر سامانه ۱۳۷و ۱۸۸۸ به ۱۳۷ پلاس و همچنین اطلاع رسانی (تلفن انتقادات و پیشنهادات) ۱۳۷ منطقه، کلیه تابلوهای تاکسی منطقه تعویض و نوسازی شد.
او،جمع آوری تابلوهای فرسوده ایستگاه ها و بروز رسانی آن را از اهداف اصلی این اقدام اعلام کرد و افزود: فعالیت نصب تابلوهای جدید توسط معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه۱۳ در ایستگاه تاکسی انجام شده است.
شهردارمنطقه۱۳ اظهار داشت: در گام بعدی نیز عملیات بروزرسانی تابلوی ایستگاه های اتوبوس منطقه آغاز می شود.