علی دارابی که ریاست شورای عالی سیاستگذاری دومین جشواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی را بر عهده دارد، از دبیرخانه این جشنواره بازدید کرد.

به گزارش گویای صنعت ، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، از روند کار دبیرخانه دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی بازدید کرد.
در این بازدید، علیرضا تابش دبیر دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، گزارش کوتاهی از تعداد آثار رسیده به جشنواره ارائه کرد و ضمن تأکید بر استقبال مطلوب هنرمندان از این رویداد، تعداد آثار دریافتی را بالغ بر ۳ هزار اثر اعلام کرد.
تابش اظهار داشت: بیشتر شرکت‌کنندگان آثار در این جشنواره متولدین دهه ۶۰ و از سه استان تهران، قزوین و اصفهان هستند.
همچنین زهرا راستی مدیر دبیرخانه دومین جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، گزارشی از اقدامات دبیرخانه و روند ثبت آثار دریافتی ارائه داد.
در بخش دیگری از این بازدید، ارتباط زنده تصویری با دفتر جشنواره در شهر قزوین برقرار و اقدامات انجام‌گرفته برای برگزاری و میزبانی هر چه بهتر تشریح شد.
در پایان این بازدید، دارابی ضمن تشکر از دبیر جشنواره و همکاران دبیرخانه مستقر در تهران و قزوین، دومین جشواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی را گام مهمی در ارتقای سواد میراث فرهنگی جامعه دانست.
وی تاکید کرد: معاونت میراث فرهنگی بر آن است که از طریق تعامل با جامعه فرهنگی‌هنری و تولید کنندگان آثار چندرسانه‌ای، ارزش‌های میراث فرهنگی را  به جامعه منتقل کرده و اهمیت حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را برجسته‌تر کند.