فخاری ضمن ملزم كردن دستگاه های متولی به ارائه برنامه راهبردی در زمينه آلودگی هوا به قيد فوريت، از تخصيص امتيازات ويژه برای واحدهایی كه اقدام مثبتی در راستای كاهش آلودگی هوا انجام می‌دهند، به عنوان عنصر تشويقی بسيار موثر ياد كرد و افزود: در اين زمينه می‌توان با در نظر گرفتن امتيازات خاص بخش خصوصی را دخيل كرده و وظايف دولت را در اين خصوص كاهش داد.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری استاندار تهران در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا ضمن انتقاد از عدم پیگیری جدی موارد مربوط به آلودگی هوا در طول سال اظهار داشت: همواره فصل سرما توام با پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده ها بوده است و مسئولین باید در طول سال برنامه های موثر در راستای کاهش میزان آلاینده ها را تدوین و در فصل سرما آن را اجرا کنند.

وی تعطیلی واحدهای آموزشی، صنعتی و تولیدی را همراه با چالش های جبران ناپذیری  عنوان کرد و با بیان اینکه تعطیلی واحدها باید در آخرین مرحله صورت پذیرد، افزود: دستگاه های متولی و مسئول با جدیت بیشتر و اولویت قرار دادن موضوع آلودگی، نسبت به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در این مورد اقدام کنند.

استاندار تهران با اشاره به مطالعات صورت گرفته در گذشته، احصا عناصر مهم، تاثیرگذار و مشخص شدن سهم هر کدام در میزان آلایندگی، تمرکز بر روی عواملی که بیشترین سهم را در آلایندگی دارند را ضروری دانست، و بیان اینکه اساس برنامه ریزی باید بر پایه این سهم بندی ها باشد، گفت: اگر در حوزه وسایل نقلیه بیشترین سهم آلایندگی متعلق به وسایل نقلیه سنگین است، تمهیداتی اتخاذ شود تا تردد آن‌ها در شهر تا حد امکان محدود شود.

فخاری با اشاره به گزارش اداره محیط زیست در مورد سهم آلایندگی واحدهای ثابت و سیار در آلودگی هوای تهران، انتقال کارخانجات شن و ماسه به خارج از شهر را ضرروی خواند، با تاکید بر فراهم آوردن مقدمات آن توسط دستگاه های مرتبط عنوان کرد: بیشتر این کارخانجات زمانی که فعالیت خود را شروع کردند در حاشیه شهر بودند؛ که با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، درون بافت مسکونی قرار گرفته و موجب سلب آسایش مردم شده اند.

وی ضمن ملزم کردن دستگاه های متولی به ارائه برنامه راهبردی در زمینه آلودگی هوا به قید فوریت، از تخصیص امتیازات ویژه برای واحدهایی که اقدام مثبتی در راستای کاهش آلودگی هوا انجام می‌دهند، به عنوان عنصر تشویقی بسیار موثر یاد کرد و افزود: در این زمینه می‌توان با در نظر گرفتن امتیازات خاص بخش خصوصی را دخیل کرده و وظایف دولت را در این خصوص کاهش داد.

استاندار تهران در ادامه با بیان اینکه اگر زحمات ما تبدیل به برنامه نشوند به کار نخواهند آمد بار دیگر بر اهمیت نقش برنامه ریزی و جدیت پیگیری امور در جهت کاهش آلودگی هوا تاکید کرد.

فخاری همچنین با اشاره به سهم قابل توجه مدارس در افزایش بار ترافیکی، از آموزش و پرورش خواست تا با در نظر گرفتن همه جوانب نسبت به ارائه راهکار راهبردی و مناسب در این زمینه اقدام کند.