استاندار تهران از شرکت های تولیدی شهرستان قدس بازدید به عمل آورد.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری استاندار تهران همراه با دیگر مسئولان ضمن سفر به شهرستان قدس از شرکت‌های اتحاد موتور، تن ریس پوشش تدبیر و شرکت ایران سیستم بازدید به عمل آورد.

 فخاری در این بازدیدها بر لزوم حمایت از تولید و تلاش و هماهنگی دستگاه‌ها جهت رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان تاکید کرد.
در ادامه نیز استاندار تهران در جلسه کارگروه تسهیل حضور یافت که نمایندگان ۸ واحد صنعتی و صنفی مشکلات خود را مطرح و فخاری دستورات لازم جهت رفع مشکلات آنان را صادر کرد.