در ادامه سلسله جلسات آموزشی متمرکز کارکنان شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۲، همایش آموزشی آشنایی با آیین نامه‌های راه های شهری به سفارش گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک،  مدیریت آموزش دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و میزبانی واحد آموزش شهرداری نصیرشهر برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، در ادامه سلسله جلسات آموزشی متمرکز کارکنان شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۲، همایش آموزشی آشنایی با آیین نامه‌های راه های شهری به سفارش گروه حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک،  مدیریت آموزش دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و میزبانی واحد آموزش شهرداری نصیرشهر و با حضور مسئولین شهرسازی و مسئولین حمل و نقل و ترافیک همزمان با ۱۷ آبان روز شهرسازی در فرهنگسرای بهشت نصیرشهر برگزار شد.

هادی رحمتی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران در این همایش ضمن اشاره به عملکرد آموزش دفتر شهری مبتنی بر برگزاری کارگاه های آموزشی کارگزینی و حقوق و دستمزد به منظور یکسان سازی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری های استان تاکید کرد.

وی همچنین بر برگزاری کارگاه های عوارض و درآمد به منظور یکسان سازی عوارض شهرداری های استان تاکید و با توجه به اهمیت موضوع آموزش، خواستار حضور حداکثری کارکنان حوزه‌های مربوطه در جلسات و کارگاه های آموزشی شد و دستور داد علت عدم حضور و مشارکت برخی شهرداری ها در برنامه‌های آموزشی مورد پیگیری جدی قرار بگیرد.