بحران آب در ایران از سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشور ایران است و در راستای بهبود الگوی مصرف آب نیازمند فرهنگ سازی آن توسط مسئولین و آموزش صحیح مصرف آب به مردم از سنین پایین هستیم که در این راستا اداره آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با همکاری اداره آموزش و پرورش در روز ملی آب همایشی را برگزار کرد.

به گزارش گویای صنعت، همایش ملی آب با حضور سید علی یزدیخواه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، حسن حقیقی مدیرعامل آبفای منطقه ۶، سایر مسئولین ، معلمان و دانش اموزان برگزار شد.

در حاشیه این مراسم سیدعلی یزدیخواه گفت: میزان مصرف آب در تهران بزرگ در سال رقمی حدود ۲ میلیارد متر مکعب است که از سدهای پنجگانه تهران تامین می‌شود و قریب به ۸۰ درصد آن به فاضلاب تبدیل می‌شود که لزوم توجه به بازچرخانی آب و استفاده مجدد آب تصفیه شده برای مصارف صنعتی، بهداشتی، کشاورزی، محیط زیست و … می‌تواند بسیار مهم و حیاتی باشد.
او ادامه داد: طبق تجربه های جهانی باید بحث استفاده مجدد از پساب را در دستور کار قرار دهیم و برای این امر مهم نیازمند ایجاد فرهنگسازی هستیم و بایستی تصفیه خانه های زیادی در تهران احداث شود تا بتوان آب را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

در ادامه حسن حقیقی مدیرعامل آبفای منطقه۶ تهران گفت: روز ۱۳ اسفند بعنوان روزملی آب تعیین شده است و با حضور اقشار فرهنگی جامعه برنامه های خاصی برای آن در نظر گرفته ایم.

او افزود: کشور در شرایط خاص قرار دارد و موقعیت جغرافیایی کشورمان خشک و نیمه خشک میباشد که توجه به آب در همه زمانها نیاز اساسی کشور است و موضوع فرهنگسازی بایستی از قشر دانش آموزی شروع شود تا اثرگذاری آن برای نسل‌های آینده بیشتر نمایان گردد.

حقیقی ادامه داد: اگر این همایشها  تسرعی پیدا کند و به یک فرهنگ تبدیل شود برای کشور اثرات خوبی می تواند داشته باشد که نقش این همایشها را در آینده خواهیم دید.
گفتنی است در این مراسم از زحمات معلمین و دانش آموزان که دغدغه آب داشته و در مدارس به این فرهنگ پرداخته اند تقدیر و تشکر به عمل آمد.