اخیرا خبری مبنی بر ارسال تصاویر هنجار شکنان برای پلیس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که بدینوسیله تکذیب می شود .

به گزارش  گویای  صنعت، دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد هیچ سامانه ای برای ارسال تصاویر هنجار شکنانه ی مردم فعال نگردیده است . ارسال تصاویر هنجار شکنان در صورت نیاز صرفا توسط ضابطین قضایی پلیس انجام می گردد. بدیهی است امر به معروف و نهی ازمنکر در همه ی زمینه های رفتاری و اجتماعی وظیفه همگانی می باشد. امر به معروف لسانی ، احسانی و انسانی حتما موثر و موجب همدلی و اصلاح جامعه می شود .