رئیس ستاد انتخابات گفت: نظم و انضباط شعب در رای گیری و تکریم رای دهندگان مورد تاکید میباشد.

به گزارش گویای صنعت، سیدعباس جوهری در جمع عوامل برگزار کنندگان و عوامل اجرایی انتخابات شهرستان شمیرانات با اشاره به اهمیت حوزه اموزش عوامل اجرایی حوزه های شعب رای اظهارداشت: یکی از عوامل موثر در برگزاری انتخاباتی دقیق، منظم و منضبط، توجه ویژه به حوزه آموزش است که در دستور کار ستاد انتخابات تهران بوده که بصورت ویژه به آموزش عوامل اجرایی صندوق ها در فرآیند انتخابات پرداخته شد و آموزش های لازم صورت گرفته است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران در ادامه تاکید کرد: ما ضمن تشکر از قبول مسئولیت عوامل اجرایی به همه عوامل دست اندرکار تاکید کرده و میکنیم که با توجه به راهبرد تکلیفی مقام معظم رهبری مبنی بر سلامت انتخابات ، رعایت قانون اولویت اول بوده و هیچ گونه مصلحت اندیشی دیگری نباید صورت پدیرد .در واقع هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون و امانتداری وجود ندارد.
لذا فرایند امر انتخابات بویژه در روز رای گیری بایستی براساس رعایت قانون باشد.
وی در ادامه بر تکریم رای دهندگان نیز تاکید کرد و بیان داشت: علاوه بر اجرای دقیق و منظم فرایند انتخابات ، تکریم رای دهندگان نیز موضوع مهم دیگری است که برآن تاکید میکنیم.

جوهری در ادامه یاداورشد: امانتداری ، حفظ ،و صیانت از آرا بویژه در شمارش آرا موضوع دیگری است که بر آن تاکید شده و جزء واجبات در اجرای انتخابات است که خوشبختانه عوامل اجرایی، اعضای هیئت نظارت و اجرایی از افراد مومن ، امانتدار و انقلابی هستند.