علی‌رضا قلی‌زاده از معلمان پیشکسوت و منتخب فرهنگیان استان مازندران با اشاره به انتخاب یکی از فرهنگیان متخصص به عنوان دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه، گفت: اقدام مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در انتصاب آقای صدقی، به معنی تاکید بر خصوصی بودن صندوق، عملگرایی تیم مدیریتی موسسه و عبور از دوره شعار و وعده‌ است.

به گزارش گویای صنعت، علی‌رضا قلی‌زاده از معلمان پیشکسوت و منتخب فرهنگیان استان مازندران با اشاره به انتخاب یکی از فرهنگیان متخصص به عنوان دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه، گفت: اقدام مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در انتصاب آقای صدقی، به معنی تاکید بر خصوصی بودن صندوق، عملگرایی تیم مدیریتی موسسه و عبور از دوره شعار و وعده‌ است.
وی افزود: انتخاب آقای محمدحسن صدقی که از فعالین صنفی فرهنگیان و منتخب فرهنگیان خراسان رضوی است، انتخاب درست و بجایی بود و باعث ایجاد اعتماد در بین فرهنگیان می‌شود.
قلی‌زاده با اشاره به این اقدام که برای اولین بار در صندوق اتفاق افتاده است، اظهار داشت: این اقدام مهم نشانه عملگرا بودن آقای دکتر نجف‌پور در واگذاری مسئولیت‌ها به معلمان عزیز است و سهامدار بودن اعضا در صندوق، به معنی خصوصی بودن آن است.
این عضو باسابقه صندوق ذخیره فرهنگیان، استفاده از ظرفیت فرهنگیان را یک گام اساسی در راستای مطالبات اعضا عنوان کرد و گفت: حضور فرهنگیان در صندوق ذخیره، قیم‌مآبی مدیران دولتی را به چالش می‌کشد و باعث می‌شود فرهنگیان عضو صندوق نقش پررنگ‌تری در مدیریت آن داشته باشند.
وی با اشاره به مفاد اساسنامه ۱۴۰۰ و افزایش نقش فرهنگیان در هیات امنا، بیان کرد: در کنار اقداماتی که دکتر نجف‌پور در خصوص حضور اعضا در ارکان مختلف صندوق، اگر تعداد اعضای فرهنگی هیئت امنا به شش نفر افزایش پیدا کند، قطعا این نقش برجسته‌تر خواهد شد.