به گزارش گویای صنعت، سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت : با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراههایی شهر تهران […]

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ احسان مومنی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت : با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراههایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی ، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم .
سرهنگ مومنی افزود : ترافیک در بزرگراههای علامه ، آبشناسان ، چمران، نیمه سنگین و در حال تردد و حرکت می باشد.
وی ادامه داد : دربزرگراههای همت ، نواب ، زین الدین ، بابایی و میدان سبلان شاهد ترافیکی سنگین هستیم / سرهنگ مومنی گفت : در محدوده بزرگراه شیخ فضل الله شاهد ترافیکی خلوت و روان می باشیم .
وی بیان داشت : خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع) ، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت می باشد .
وی همچنین گفت : تیم های پلیس راهور تهران بزرگ بمنظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراهها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می دهند .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود : ترافیک امروز از مسیرهای غربی به سمت مرکز شهر تهران نیمه سنگین و روان تر واز محورهای شرقی به سمت مرکز شهر سنگین می باشد.