سردار محمدیان گفت: باخدمت شبانه روزی و ارایه خدمات بی منت و حضور گسترده در حوزه های استحفاظی، امنیت را در شان مردم ایجاد کردیم.

سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه مراسم افتتاحیه کلانتری فشافویه گفت: دو نعمت ناشناخته ، سلامت و امنیت هستند، نعمت سلامتی را در دوران کروناحس کردیم.

وی ادامه داد: امنیت هم در کنار سلامت مهم است و تا زمانی که از دست ندهیم، قدر ان رانخواهیم دانست. جمهوری اسلامی به برکت وجود خون شهدا ، بهترین امنیت را دارد.

سردار محمدیان بیان داشت: میزان کشف جرایم مانسبت به دیگر کشورها بیشتر است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: اگر امنیت ایجاد نشود،  اقتصاد و تولید نیست، افتخار میکنیم که در این لباس و جایگاه، این امنیت را ایجاد کردیم.

سردار محمدیان گفت: باخدمت شبانه روزی و ارایه خدمات بی منت و حضور گسترده در حوزه های استحفاظی، امنیت را در شان مردم ایجاد کردیم.