حجت الاسلام نصیری بیان کرد: وقف حامل پیامی به نام نیکوکاری می باشد. ونیاز به ارتباط با رسانه داریم.رسانه کاملترین بازیگر است.

به گزارش گویای صنعت، حجتالاسلام محمدنصیری معاون فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران در نشست تخصصی وقف و رسانه بیان داشت: نیاز به محتوا و داده داریم تا بتوانیم چالش ها را رفع کنیم.

وی ادامه داد: بررسی اسناد تاریخی شهرسازی نشان می دهد که بیشترین خدمات شهری بوسیله وقف انجام می گرفته است.

حجت الاسلام نصیری بیان داشت: در حوزه بهداشت، شاهدیم که بسیاری از بیمارستان ها موقوفه می باشد. حدود بیش از ۸۰۰نیت داریم.

وی اشاره کرد: نیاز به موقوفات جدید داریم که نیازهای جدید را رفع کند.

حجت الاسلام نصیری با اشاره به اینکه وقف رسانه است، اظهار داشت: چون حامل پیامی به نام نیکوکاری می باشد. نیاز به ارتباط با رسانه داریم. رسانه کاملترین بازیگر است.