صبح امروز و پیش از نماز جمعه نوزدهمین روز خرداد، شهردار منطقه۱۳ پشت میز خدمت شهرداری تهران پاسخگوی شهروندان بود.

به گزارش گویای صنعت، میز خدمت شهرداری تهران صبح امروز در نماز جمعه به منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان و تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم برپا شد.
محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه۱۳، پیش از شرکت در نماز جمعه دانشگاه تهران، در راستای خدمت به مردم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در شهر، با حضور در میز خدمت شهرداری پاسخگوی دغدغه‌های مردم و مطالبات شهروندان بود.
محمد هادی علی احمدی، در حاشیه این برنامه ارتباط محور با بیان اینکه اهمیت فرصت خدمت اظهار داشت: خدمت بی منت به مردم، پاسخگویی و حل مشکلات آنان همواره مورد توجه مدیریت و مسئولان شهری است.
در این ارتباط رو در رو با شهروندان که جمعی از معاونان، شهرداران نواحی و مدیران حضور داشتند، شهردار منطقه۱۳، مشکلات و درخواست‌های شهروندان را پیگیری و دستورات لازم را برای رسیدگی به واحد های مربوطه صادر کرد.