به اطلاع شهروندان محترم می رساند؛ معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح از طریق سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامانه سامد) به شماره تلفن ۱۱۱ پاسخگوی شهروندان شریف شهرستان ری و شهرها و روستاهای تابعه خواهد بود.

به گزارش گویای صنعت، به اطلاع شهروندان محترم می رساند؛
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح از طریق سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری (سامانه سامد) به شماره تلفن ۱۱۱ پاسخگوی شهروندان شریف شهرستان ری و شهرها و روستاهای تابعه خواهد بود.

متقاضیان می توانند در بازه زمانی ساعت ۹ الی ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ با شماره تلفن ۱۱۱ تماس گرفته و سؤالات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات مطرح پیرامون مسائل جاری شهرستان و یا مشکلات و درخواست های شخصی خود را با جناب آقای دکتر مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در میان بگذارند.

اداره روابط عمومی و امور بین الملل
فرمانداری ویژه شهرستان ری