همزمان با دومین پنجشنبه مردادماه ، طرح نگهداشت شهر با ارائه خدمات مختلف در محور های منتخب نواحی چهارگانه اجرایی شد.

به گزارش  گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه منطقه گفت : طرح پنجشنبه های نگهداشت شهر با نظارت معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، شهرداران نواحی و رییس اداره خدمات شهری در محور های منتخب و اصلی محله های زاهدگیلانی، پیروزی، سی متری نیروی هوایی و بزرگراه شهید دوران به اجرا در آمد.
به گفته او در این طرح،که با فعالیت ۱۰۹ کارگر خدمات شهری انجام شد، ضمن رفت و روب پیاده روها و حاشیه معابر، خاک و نخاله های این مسیرجمع آوری شد.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت :همچنین، ایستگاه های اتوبوس شستشو و پاکسازی و برچسب های تبلیغاتی از دیوار های معابر امحا شد.
او ادامه داد: علاوه بر شستشوی المان های شهری و تابلوهای ترافیکی، تعدادی زیادی از المان ها از قبیل کافوهای برق نیز رنگ‌آمیزی و نوسازی شد.
علی احمدی یادآور شد : کند و کوب و پاکسازی قطعات فضای سبز، شستشو و گندزدایی مخازن زباله از دیگر فعالیت های عوامل اجرایی خدمات شهری در طرح پنجشنبه های نگهداشت شهر بود.