معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۴ از اجرای طرح ویژه پاکسازی و ضدعفونی اماکن اسکان های کارگری این منطقه با هدف پیشگیری از شیوع بیماریها خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، “سیدمحمد قاضی میرسعید” بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی کارگران به عنوان اقشار آسیب پذیر تاکید کرد و گفت: با توجه به لزوم انجام اقدامات بهداشتی، نظافت، ضدعفونی و گندزدایی تمامی ساختمان های اسکان کارگری فضای سبز به صورت منظم در حال انجام است.

وی  افزود: در ادامه اقدامات بهداشتی و با توجه به الزامات HSE نظافت، رفت و روب و ضدعفونی کردن اتاق، حیاط و محوطه اسکان کارگری، شستشوی فرش، لباس و پتوی کارگران نیز از جمله فعالیت های صورت گرفته در این طرح است.