مدیرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان تهران از پایش و عارضه یابی 170 طرح های صنعتی استان در کمیته پایش کار خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، سعید صادقی از برگزاری ۱۷ جلسه کارگروه تعیین تکلیف طرح های راکد در قالب کمیته پایش خبر داد و افزود: در این کمیته تعداد ۱۷۰ طرح راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در راستای عملیاتی نمودن ابلاغیه استانداری تهران کمیته پایش طرح های راکد با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت ، خانه صنعت، معدن و تجارت ، شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و سرمایه گذاران طرح های صنعتی برگزار شد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه صنایع کوچک در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی تصریح کرد: کمیته پایش طرح های راکد بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از صنعتگران و حمایت از کارآفرینانی که موفق به اجراء و تکمیل طرح خود نشده اند، تشکیل شد.
به گفته صادقی تمام طرح‌های راکد شناسایی شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی و پایش قرار خواهند گرفت تا اقدامات عملی برای فعال کردن یا تصمیمات دیگر اتخاذ شود.

وی در پایان تصریح کرد: هدف گذاری کمیته تا پایان سال با کمک دستگاه های مرتبط، برنامه ریزی برای فعالسازی ۱۷۰طرح صنعتی و طی۱۷جلسه طرح صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.