رئیس اداره کمیته امداد شهرستان پاکدشت، گفت: در سال جاری 430 میلیون تومان حق بیمه تأمین اجتماعی 130 زن سرپرست خانوار به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

به گزارش گویای صنعت،  کوروش امیری با ارئه گزارشی از خدمات درمانی ارائه شده به مددجویان تحت حمایت اداره کمیته امداد شهرستان پاکدشت، گفت: در هفت ماهه سال جاری بن کارت ۲۵ مادر باردار و شیره با سرانه ۳۵۰ هزار تومان در قالب طرح رفع سوء تغذیه شارژ شده است.

وی به توزیع مکمل غذایی و دارویی میان گروه های هدف اشاره کرد و افزود: ۸۰۴ مکمل غذایی میان کودکان زیر دو سال و ۸۶۴ مکمل دارویی میان زنان سرپرست خانوار تحت حمایت توزیع شده است.

امیری با بیان اینکه در این مدت زمان کمک هزینه درمانی ۲ هزار و ۳۰۰ مددجوی تحت حمایت پرداخت شده است، بیان کرد: برای پرداخت اسناد پزشکی این تعداد مددجو بالغ بر ۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان پاکدشت،عنوان کرد: از این مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای کمک هزینه درمان ۸۰ مددجوی دارای بیماری خاص و صعب العلاج پرداخت شده است.

وی به پرداخت کمک هزینه نگهداری از بیماران زمینگیر اشاره کرد و افزود: در هفت ماهه امسال کمک هزینه نگهداری از بیماران زمینگیر برای ۱۱ مددجو با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

امیری به پرداخت ۴۳۰ میلیون تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی برای ۱۳۰ زن سرپرست خانوار اشاره و خاطرنشان کرد: در این مدت زمان ۱۱ مددجوی تحت حمایت از محل پرداخت بیمه تأمین اجتماعی توانمند، از خدمات بیمه بازنشستگی برخوردار و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شده اند.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان پاکدشت، یادآور شد: همچنین در سالجاری ۲۸۸ میلیون تومان با سرانه یک میلیون و ۱۱۰ هزارتومان برای ۲۸ مددجوی روستایی حق بیمه به حساب صندوق بیمه روستاییان و عشایر واریز شده است.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۴ هزار و ۲۰۰ خانوار با جمعیت بیش از ۱۲ هزار نفر تحت حمایت اداره کمیته امداد شهرستان پاکدشت هستند.