سردار منتظرالمهدی گفت: پلیس عاملین این اقدام وحشیانه را به زودی دستگیر و به دستگاه عدالت خواهد سپرد.

به گزارش  گویای صنعت، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در خصوص قتل داریوش مهرجویی و همسرش ضمن تسلیت به جامعه هنری کشور برای این ضایعه بزرگ و از دست دادن هنرمند پیشکسوت گفت : پلیس عاملین این اقدام وحشیانه را به زودی دستگیر و به دستگاه عدالت خواهد سپرد.

سخنگوی پلیس افزود: اقدامات فنی همان ساعات اولیه انجام و کاراگاهان در محل حاضر و در حال بررسی سناریوهای محتمل می‌باشند.