در چهل و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، مشکلات 46واحد تولیدی در حوزه‌های بانکی و غیربانکی مورد پيگيري قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، چهل و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست “علی مهری” سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، “سیجانی” رییس سازمان صمت و دبیر کارگروه، “صادقی” مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در محل استانداری برگزار شد و گزارش کمیته نظارت و پیگیری مصوبات کارگروه ارائه گردید.

همچنین گزارش کمیته نظارت و پیگیری مصوبات کارگروه و نحوه همکاری بانک‌های عامل ارائه و تصمیمات و توضیحات لازم مبنی بر بررسی مجدد عملکرد بانکها داده شد.
در ادامه نیز به مشکلات ۴۶واحد تولیدی که درحوزه های بانکی و غیربانکی مصوبات پیشنهادی ارائه شده بود، رسیدگی شد.
اهم مشکلات و موضوعات مطروحه درحوزه امور مالیاتی، محیط زیست، برق و شرکت شهرک‌های صنعتی بوده است که با حضور مدیران و نمایندگان این دستگاه‌ها توضیحات لازم ارائه شد.
سلسله جلسات کارگروه، در روزهای یکشنبه با حضور استاندار و یا معاونین استاندار در راستای طرح مسائل و مصوبات پیشنهادی کمیته های تخصصی ذیل کارگروه توسط دبیرخانه آن که در سازمان صمت استان تهران قراردارد، تشکیل می شود.
واحدهای تولیدی که می توانند مسائل و موضوعات متنابه تولید خود را از طریق سامانه ستاد تسهیل جهت طرح در کارگروه تسهیل ارائه نمایند تا با حضور مدیران عامل واحدهای تولیدی به این مسائل رسیدگی شود.