پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و موزه دولتی ارمیتاژ روسیه با هدف ایجاد همکاری و پژوهش در میراث‌فرهنگی با موضوعات باستان‌شناسی، معماری، مرمت، تاریخ و میراث مکتوب تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش گویای صنعت، این یادداشت تفاهم‌نامه روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲در کشور روسیه با هدف انجام کارآمدترین همکاری‌های بشردوستانه و علمی و همچنین به منظور آموزش و تبادل تجربیات میان مصطفی ده‌پهلوان رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و میخائیل پیوتروفسکی مدیرکل موزه دولتی ارمیتاژ روسیه منعقد شد.

همچنین مطالعات میان‌رشته‌ای، باستان‌سنجی، بایگانی اسناد، حفاظت، معماری دستکند، منظرها و باغ‌های تاریخی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، قوم‌نگاری و گردشگری مورد توجه طرفین بود که در قالب تفاهم‌نامه یاد شده قابل پژوهش است.