استاندار و رئیس شورای استاندارد تهران به مناسبت روز جهانی استاندارد پیامی فرستاد.

به گزارش گویای صنعت، استاندار و رئیس شورای استاندارد تهران به مناسبت روز جهانی استاندارد پیامی فرستاد،

متن پیام از این قرار است:
تفکر در خلقت و تدبر در نظم موجود در جهان هستی، نمایانگر وجود قواعد منطقی و پایدار و استقرار تمامی اجزا در این زنجیره در توازن و ارتباط معنادار با یکدیگر است. انسان به عنوان اشرف مخلوقات الهی، بواسطه قدرت ذهن و ظرفیت تفکر و تعقل، مسیر پیشرفت و تعالی خویش را در خلال قرون و اعصار به نیکی پیموده و امروزه به این باور رسیده‌است که تاثیرگذاری در چنین زنجیره قاعده‌مند در جهت رشد و تحول، جز با تکیه و باور عمیق نسبت به مفاهیم بنیادین نظم، توازن و استاندارد ممکن نیست.
در جهان امروز، استاندارد و نظام استانداردسازی به تمامی عرصه‌ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی من‌جمله تولیدات کالا، ارائه خدمات، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، اقتصاد، صنایع مولد و امثالهم تعمیم یافته و زندگی و معیشت بهتر حال و نسل‌های آینده، بیش از هر زمان دیگر به مفهوم استاندارد و استانداردسازی آمیخته شده است. شعار روز جهانی استاندارد ” استاندارد مردمی؛ اطمینان‌بخش کیفیت و امیدآفرین” مبین این دیدگاه نوین است که در مسیر تحقق توسعه پایدار و گسترش مرزهای علم در تولید کالا و ارائه خدمات، توجه دقیق به مبانی استاندارد و نظام استانداردسازی از اصول بدیهی بوده و در چنین بستر ریشه‌دار، امید و باور به تحقق کیفیت در جوانب گوناگون زندگی تا فتح قلل ممکن جاری خواهد بود.
دولت مردمی سیزدهم، با رویکرد تلاش و مجاهدت بی‌وقفه در جهت تحقق رضایت و احقاق حقوق عامه مردم شریف ایران اسلامی، سازمان ملی استاندارد ایران را به عنوان یکی از ارکان مهم تحقق این اصل می‌داند و امیدوار است با استمرار اقدامات موثر در مسیر نظارت بر کیفیت کالا و خدمات و صیانت همه جانبه از حق‌الناس، ایمنی و حقوق آحاد جامعه و عموم، شعار “استاندارد مردمی؛ اطمینان بخش کیفیت و امیدآفرین” به نحو شایسته محقق و موجب توسعه پایدار برای آینده بشریت گردد.
هفته استاندارد فرصت مغتنم پاس‌داشت زحمات و تلاش‌های خانواده بزرگ و خدوم استاندارد است و به همین مناسبت این هفته را به تمامی خدمتگزاران مردم در مجموعه سازمان ملی استاندراد ایران تبریک می‌گویم.

علیرضا فخاری
استاندار تهران