آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده است که جهان در پایان سال جاری با کمبود شدید عرضه نفت در بازار مواجه خواهد شد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از راشاتودی،آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی‌ کرد که در پایان سال جاری به خاطر کاهش صادرات‌ مفت از سوی‌کشورهایی‌ نظیر روسیه و عربستان، بازار‌جهانی با کمبود شدید عرضه مواجه خواهد شد.

این نهاد اعلام کرده‌ که این کمبود شدیدترین کسری عرضه نفت به‌بازار جهانی در بیش از ده سال گذشته خواهد بود.

ارزیابی‌های اژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در نتیجه کمبود عرضه نفت به بازار جهانی، شاهد نوسان قابل توجه قیمت طلای سیاه در جهان خواهیم بود، چرا که میزان نفت انبار شده کشورها هم‌در سطح پایینی قرار دارد.

آژانس بین المللی انرژی اعلام‌کرده در پایان سال جاری کمبود عرضه نفت به بازار جهانی به ۱.۲ میلیون بشکه در روز‌ خواهد رسید.

اوپک‌هم‌اعلام‌کرده‌که اگر سران کشورهای عضو اوپک مواضع فعلی خود را حفظ کنند، کمبود عرضه نفت به بازار جهانی در‌ پایان سال جاری به ۳.۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.