تمامی پیمانکاران و ناظرین فضای سبز منطقه یک با هدف رصد و بررسی وضعیت ادوات، تجهیزات و نهاده های مصرفی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲، با حضور در سایت گلچین به ارایه نحوه خدمات رسانی خود پرداختند.

به گزارش گویای صنعت،  احسان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: در این گردهمایی که با حضور تمامی پیمانکاران و ناظرین نواحی دهگانه، مسئول گیاهپزشکی منطقه، رئیس فضای سبز منطقه و نمایندگان سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران برگزار شد، از کلیه ادوات، تجهیزات و نهاده های شش ماهه دوم فضای سبز شهرداری منطقه یک از جمله اره های موتوری، دستی و برقی، تجهیزات هرس و… بازدید بعمل آمد.

او افزود: در شش ماهه دوم فضای سبز منطقه عملیات هرس، به زراعی، کود دهی و… را با هدف تقویت درختان و جوانه زنی در فصل بهار بر عهده دارد و همچنین با توجه به فصل بارش و امکان وقوع موارد بحرانی چون شکستگی شاخه و تنه درختان، برف تکانی از درختان، بازگشایی معابر بوستان ها و… نیاز بود آمادگی همه نیروها و تجهیزات مورد رصد قرار گیرد.

صفایی گفت: در بازدید انجام شده آماده سازی و برنامه ریزی در خصوص اقدامات این حوزه و بررسی وضعیت امکانات موجود پیمانکاران فضای سبز برای استفاده بهینه آنها در طرح های این منطقه بررسی شد و بر آمادگی پیمانکاران، بهره گیری به موقع از ادوات و تجهیزات و نهاده های این حوزه، نظارت دقیق و اساسی، به روزبودن وسایل، تاکید و مورد بازبینی قرار گرفت.