در راستای اقدامات و پیگیری های سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم جمهور و مکاتبات صورت گرفته ، پروژه آبرسانی به جنوب شهرستان ری در مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان تهران قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، در راستای اقدامات و پیگیری های  سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم جمهور و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه های مربوطه و همچنین برگزاری جلسات مکرر با معاونت اجرایی رئیس جمهور، پروژه آبرسانی به جنوب شهرستان ری در مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان تهران قرار گرفت.

پروژه آبرسانی به جنوب شهرستان ری، شامل شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن آباد و مراکز خاص استراتژیک بوده که پس از اتمام مطالعات و طراحی اجرای پروژه و با اختصاص بودجه ۶۵۰ میلیارد تومانی به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردیده است.

گفتنی است این پروژه با طول حدود ۵۲ کیلومتر لوله گذاری در اقطار ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی متر و از جنس چدن داکتیل و پلی اتیلن و با ساخت ۵ مخزن بتنی با مجموع ظرفیت ۴۲ هزار متر مکعب در دستور کار متولیان امر قرار گرفته و اجرا خواهد شد.