سلسله کارگاه های آموزشی اسرار سلامتی ویژه بانوان، پنج شنبه های آخر هر ماه در پارک ها و سالن ورزشی بانوان شهرداری قرچک برگزار می شود.

به گزارش  گویای صنعت، به همت امور بانوان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری قرچک، کارگاه های آموزشی اسرار سلامتی با عنوان کارگاه بهداشت بانوان با حضور خانم ایروانی کارشناس ارشد مامایی از شبکه بهداشت و درمان در سالن ورزشی بانوان برگزار شد.