شهردار منطقه ۲۰ تهران (شهرری) از کاهش میانگین زمان صدور پروانه ساخت به ۵۰ روز طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش گویای صنعت،  سیدمحمد ناظم رضوی شهردار منطقه ۲۰ افزود:  تعداد پرونده های صادره از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ شمسی ۱۲۰ فقره و میانگین زمان صدور پروانه ۵۳ روز بود.

وی ادامه داد: به طور میانگین و در بازه زمانی مذکور ۳۳ روز پرونده در شهرسازی منطقه و ۲۰ روز در دفاتر خدمات الکترونیک شهر بررسی و سپس پروانه ساخت صادر می شد.

ناظمی بیان کرد:  با تمهیدات صورت گرفته برغم افزایش تعداد پرونده های به ۱۳۵ مورد در ۷ ماهه امسال و خلل ۲ ماهه ایجاد شده در سامانه شهرسازی، میانگین زمان صدور پروانه ۳ روز کاهش داشته و به ۵۰ روز رسید.