شهردارمنطقه 13 از کاهش زمان میانگین متوسط صدور پروانه ساخت و گواهی ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در 9 ماه گذشته، بیش از 207 پروانه تخریب و نوسازی صادر شده است.  

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی‌احمدی، شهردار‌منطقه با اشاره به ضرورت بازنگری و اصلاح فرآیندهای صدور انواع پروانه ساختمانی با رویکرد کاهش موثر زمان صدور پروانه و گواهی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و در راستای رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: میانگین زمان صدور پروانه در معاونت شهرسازی و معماری در ۹ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ۵۳ به ۱۹ روز و میانگین زمان صدور گواهی از ۱۶ روز به ۷ روز کاهش یافته و تمام تلاش مان را برای کاهش هر چه بیشتر آن در بخش های مختلف خواهیم کرد.

او با بیان اینکه صدور پروانه ساخت و ساز و ترغیب مالکان در جهت نوسازی املاک به ارتقای کیفیت سکونت در محلات منطقه به ویژه بافت فرسوده می‌انجامد، افزود : در ۹ ماه گذشته، ۲۰۷ پروانه و ۷۹۷ گواهی ساختمانی اعم از پایان کار و عدم خلاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه با افزایش رو به رو بوده است.

محمد جواد فولادی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه۱۳ نیز در باره عملکرد منطقه در این حوزه یادآور شد : بخشی از منطقه ۱۳ را بافت فرسوده تشکیل می دهد که همین مسئله باعث شده یکی از دغدغه های منطقه ، نوسازی و بهبود کیفیت بافت شهری باشد که در این راستا، ۶۵ پروانه تخریب در بافت فرسوده صادر شده و امیدوارم با تصمیمات اتخاذ شده این میزان تا پایان سال افزایش پیدا کند.