براساس ارزیابی های تخصصی انجام شده توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران و در بازه زمانی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری در میان ۱۶ فرمانداری تابعه استان مؤفق به کسب رتبه برتر گردید.

به گزارش گویای صنعت، براساس ارزیابی های تخصصی انجام شده توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران و در بازه زمانی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری در میان ۱۶ فرمانداری تابعه استان مؤفق به کسب رتبه برتر گردید.

لازم بذکر است ارزیابی های صورت گرفته برای اولین بار بصورت کاملا تخصصی و بر اساس معیارهای اصلی ۱۳ گانه و فرعی ۳۹ گانه با ارائه حضوری توسط مسئولین ادارات روابط عمومی فرمانداری ها در حضور تیم داوری با تخصص های مختلف در حوزه ارتباطات و روابط عمومی انجام گرفته است که نقش بسزایی در ارزیابی واقعی و مجموع عملکردی ادارات داشته است.