کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با رأی اعضاء شورای جهانی اتومبیلرانی و جهانگردی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و به نمایندگی از کشورمان به عضویت کمیسیون بین المللی تاریخی فیا (CHI) درآمد.

به گزارش  گویای صنعت، کمیسیون بین المللی تاریخی به عنوان مرجع تخصصی در فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) به موضوعات مربوط به نگهداری و استفاده از وسایل نقلیه تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و صنعتی کشورها می پردازد.

در این راستا و با توجه به فعالیت تخصصی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حوزه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی در ایران به ویژه در سال های اخیر، با رأی اکثریت اعضاء شورای جهانی اتومبیلرانی و جهانگردی فیا (WCAMT)، این کانون به نمایندگی از کشورمان به عنوان عضو کمیسیون بین المللی تاریخی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی، انتخاب و معرفی شد.

لازم به ذکر است که جلسات کمیسیون بین المللی تاریخی با حضور نماینده فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه تاریخی (FIVA) برگزار می شود و متقابلا” اعضای کمیسیون بین المللی تاریخی (CHI) نیز در جلسات FIVA شرکت می کنند.

این همکاری های متقابل این امکان را فراهم می کند تا اعضاء ضمن تجمیع منابع و تخصص های موجود، بتوانند با یک صدای واحد در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک، تبادل نظر کنند.

علی رغم تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای انزوای کشورمان در مجامع تصمیم ساز جهانی، پس از عضویت در شورای جهانی گمرکی FIA و کمیته بررسی صلاحیت نامزدی مدیران FIA، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، توانست با عضویت در کمیسیون بین المللی تاریخی فیا افتخار دیگری را برای کشورمان در عرصه جهانی کسب کند و به سومین کرسی خود در مجامع بین المللی دست باید.