سرهنگ مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 35 هزار و 800 عدد عینک طبی و آفتابی قاچاق در جنوب تهران خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را بیش از 30 میلیارد ریال محاسبه کردند.

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ” مهدی افشاری” در توضیح این خبر بیان داشت: در پی اخبار دریافتی مبنی بر نگهداری عینک های قاچاق در محله “دولت آباد” تهران توسط مالک یک باب خانه مسکونی و پخش کالاهای قاچاق در بازار تهران، رسیدگی به موضوع را تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران به عهده گرفتند.
وی با بیان اینکه ماموران با پی جویی های انتظامی و تحقیقات صورت گرفته هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند افزود: با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه مالک کالاهای قاچاق را دستگیر و در بررسی اولیه از محل ۳۵ هزار و ۸۰۰ عدد انواع عینک طبی و آفتابی قاچاق با مارک های خارجی فاقد بارنامه و مجوزهای قضائی کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و توزیع عینک های طبی و آفتابی در شهر تهران معترف که کارشناسان ارزش اموال کشف شده را بیش از ۳۰ میلیارد ریال محاسبه کردند.
سرهنگ افشاری با اشاره به اینکه کالای قاچاق باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور می شود و پلیس با اخلال گران به جد برخورد خواهد کرد خاطر نشان کرد: متهم به مرجع قضائی معرفی شد.