سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق به شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد و ابزارهای انفجاری، نارنجک های دستی و خمپاره های دست ساز شدند تیم ۲۱ نفره از عناصر وابسته به گروهک تروریستی منافقین در تهران شامل تعدادی از عوامل سابقه دار گروهک، زندانیان آزاد شده ی منافقین بازداشت شدند.

به گزارش گویای صنعت، سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق به شناسایی و بازداشت چندین تیم تروریستی و کشف انواع مواد و ابزارهای انفجاری، نارنجک های دستی و خمپاره های دست ساز شدند تیم ۲۱ نفره از عناصر وابسته به گروهک تروریستی منافقین در تهران شامل تعدادی از عوامل سابقه دار گروهک، زندانیان آزاد شده ی منافقین بازداشت شدند. متهمین بازداشت شده اقدامات خرابکارانه ای همچون آتش زدن اموال عمومی، به ویژه اتوبوس ها در چهارراه های شلوغ و تخریب اموال خصوصی و پرتاب خمپاره¬های دست ساز را در برنامه داشتند.

گروهک تروریستی منحله ی دمکرات اقدام به اعزام تیمی با هدفِ خرابکاری در شب چهارشنبه¬ی آخر سال نموده بود که بلافاصله مورد رصد سربازان گمنام قرار گرفت و اعضای آن پیش از هر اقدامی بازداشت شدند. همچنین گروهک تروریستی منحله دمکرات اقدام به اعزام تیمی با هدفِ خرابکاری درشب چهارشنبه ی آخر سال نموده بود که اعضای آن پیش از هر اقدامی بازداشت شدند.