رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف فرارمالیاتی در شرکتی در شمال تهران خبرداد و گفت: کارشناسان میزان فرارمالیاتی کشف شده را بیش از 190 میلیارد تومان برآورد نموده اند.

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ کارآگاه “مهدی افشاری” توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری مدیرعامل شرکت با مبالغ کلان  مالیاتی در محدوده بلوار قیطریه شدند.

ایشان عنوان داشت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه در مبارزه با فرارمالیاتی و شکوائیه مدیرعامل شرکت س.ت.ت  مبنی بر اینکه علیرغم فعالیت اندک اقتصادی مبالغ کلان مالیاتی برای ایشان محسوب می گردد. با بررسی های صورت گرفته مشخص گردیده از سربرگهاو فاکتورهای شرکت به صورت غیر قانونی استفاده شده که عوامل این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری  فردی از کارمندان شرکت  دخیل در روند افرایش مالیاتی در این شرکت نمودند.

جناب سرهنگ افشاری افزود: در بازجویی از متمهم ایشان اعتراف نمود مدتی است در زمینه فروش فاکتور های جعلی این شرکت در حد وسیع فعالیت داشته که موجبات فرار مالیاتی و تضییع حقوق عامه و دولت را به میزان ۱۹۰ میلیارد تومان را فراهم نموده که پرونده ای در خصوص تشکیل و به همراه متهمین به مرجع قضائی معرفی گردید.

این مقام انتظامی افزود: شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.