معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از رشد کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت :جذب کمک‌های مردمی توسط مراکز نیکوکاری در 11ماهه امسال به یک هزار و 142 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش گویای صنعت، محمد دهرویه با اشاره به این که طبق برآورد صورت گرفته، جذب کمک‌های مردمی توسط مراکز نیکوکاری در ۱۱ ماهه امسال به یک هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود : یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان از کمک‌های انجام شده، ارزش کمک‌های کالایی خیران به مراکز نیکوکاری است و مابقی کمک‌های انجام شده به صورت نقدی با از طریق ارائه خدمات برای مددجویان به ثبت رسیده است.

دهرویه در خصوص ارائه خدمات مراکز نیکوکاری به محرومان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نیز گفت: ۱۷ درصد از خدمات ارائه شده در مراکز نیکوکاری معطوف به مددجویان کمیته امداد بوده و ۸۳ درصد دیگر نیز به به سایر نیازمندان اختصاص یافته است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: نوع خدمات ارائه شده از سوی مراکز نیکوکاری شامل «اشتغال و کارآفرینی»، «جهیزیه و ازدواج»، «مسکن و ساختمان»، «فرهنگی و آموزش»، «بهداشت و درمان»، «معیشت» و سایر حوزه‌های حمایتی است.