حجت الاسلام خاموشی گفت: با توجه به نیات واقفین و برای بهینه استفاده شدن از ظرفیت مالی وقف، کمیسیون بهره وری داریم.

به گزارش گویای صنعت، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه برای استفاده بهینه از درآمدهای اوقاف چه برنامه هایی را به مرحله اجرا درآوردید، بیان داشت: با توجه به نیات واقفین و برای بهینه استفاده شدن از ظرفیت مالی وقف، کمیسیون بهره وری داریم.

وی ادامه داد: طرح های ارائه شده در زمینه های علمی، تولیدی، مسکونی، زراعی، معادن، تولیدانرژی، حمل بار ریلی و… در کمیسیون تخصصی بررسی می شود.