پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش  گویای صنعت، جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران به ریاست میر محمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران و با حضور جبرائیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، یدالله مظاهری مدیر امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ۳۶ فقره پرونده در مورد درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان های اسلامشهر، شهریار، ملارد، فیروزکوه، دماوند، بهارستان، قدس، ورامین، ری و پاکدشت برای اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بررسی و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است براساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی هر استان تشکیل می شود.