کوچه های قدیمی و آسیب دیده شمیران با هدف شناسایی معضلات اجتماعی و استفاده بهینه از فضاهای بی دفاع شهری و تبدیل آنها به مکان های شاخص احیا و بازسازی می شوند.

به گزارش گویای صنعت، حسین بیاتانی مشاور اجرایی شهردار و مسئول ستاد ناحیه محوری شهرداری این منطقه گفت: شمیران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود دارای کوچه های باغی، بن بست و قدیمی است که به دلیل تردد کم و نامناسب بودن گذر، محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی می شود.

او افزود: طرح احیای کوچه های قدیمی شمیران به عنوان طرح های موضوعی و موضعی منطقه بوده که هدف آن رفع معضل از نقاط بی دفاع و آسیب پذیر اجتماعی، مدیریت تردد وسایل نقلیه، بهبود منظر شهری و در مجموع اجرای گذری با عنوان گذر کامل است که با این اقدام حس خوب، نشاط و آرامش برای شهروندان و مراجعین ایجاد می شود.

بیاتانی گفت: شناسایی کوچه های قدیمی آغاز شده است و اولویت با کوچه های همجوار معابر اصلی و نقاط پر تردد منطقه است که چهره شهر را نازیبا کرده است.