دکتر علامه گفت: هنرمندان نیز در قالب تهیه فیلم و تئاتر می توانند از این منطقه استفاده کنند و قطعا این بازدید را در آینده ای نزدیک اتفاق خواهدافتاد.

به گزارش گویای صنعت،دکتر علامه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه آیا برنامه ریزی خاصی درباره بازدیددیگر اقشار هنرمندان از منطقه آزاد در دستور کار دارید؛ بیان داشت:در سال گذشته طیف های مختلف بومی شهرستان اعم از دانش آموزان ، معلمان ، معتمدان را برای بازدید آوردیم.

وی ادامه داد: هنرمندان نیز در قالب تهیه فیلم و تئاتر می توانند از این منطقه استفاده کنند و قطعا این بازدید را در آینده ای نزدیک اتفاق خواهدافتاد.