قیمت گوشت بوقلمون از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت، قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است:
هر کیلوگرم بازو ۱۱۹هزار و ۵۰۰ تومان
هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان
هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۱۲ هزار تومان
هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۲۷۵ هزار تومان
هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۰ هزار تومان
هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۲۱۳ هزار تومان
هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۸۵ هزار و ۵۰۰تومان
هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۲هزار تومان
هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۲۰۰ هزار تومان
هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۸۰ هزار تومان
هرکیلوگرم فیله ۲۸۹هزار تومان
هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۱۵۰ هزار تومان
هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۶۴هزار تومان
هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان۳۰۰ هزار تومان
هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۶۶هزار تومان
هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۶۴ هزار تومان