مدیركل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گفت: تبدیل شهرهای كشور به مقاصد گردشگری دسترس پذیر برای معلولان و افراد كم توان را یك الزام برای كل جامعه است.

به گزارش گویای صنعت، سید مصطفی فاطمی در یک برنامه رادیویی در خصوص گردشگری دسترس پذیر، گفت: این یک وظیفه اخلاقی است که اکثر کشورها به سمت آن رفتند و جامعه ما نیز نیازمند آن است.

وی این مهم را برای رفع نیاز معلولین و سالمندان الزامی دانست و گفت: در وزارت میراث فرهنگی میز تخصصی گردشگری در دسترس پذیر برای سالمندان و معلولین تشکیل شده و ۶ ماه از فعالیت آن می‌گذرد.

وی افزود: در هر جلسه موضوعات خاصی بررسی می‌شود که یکی موزه‌ها و دیگری آموزش راهنمایان و افراد درگیر با موضع گردشگری می‌باشد.

فاطمی ادامه داد: هتل‌ها و ساماندهی استانداردهای آن نیز مدنظر است و موضوع دیگر ناظر بر شهرهاست و یکی از ضروری ترین اقدامات هم مناسب سازی معابر است.

وی ایجاد یک رمپ یا برداشتن یک میله و نیز توجه به خط کشی‌های عابر پیاده را از ساده ترین اقدامات دانست و افزود: این نگاه باید توسعه یابد و بدان توجه شود تا میان مدیران شهری رقابتی صورت گیرد.

در این زمینه شهر گردشگری دسترس پذیر توسط جامعه معلولین طراحی و اکثر جوامع معلولین در این میز حضور داشتند و نخستین شهر یزد و دومین کیش بود و کاندید سوم که برای شش ماه آینده باید اقدامات خود را نهایی کند، شیراز است.

فاطمی افزود: این زمان قابل تمدید است و اگر شهری نتوانست به شهر گردشگری دسترس پذیر تبدیل شود، باید حداقل‌ها را رعایت کند و اگر قادر به ادامه روند نبود، ممکن است برند فوق از آن گرفته شود.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرد این حرکت در مدیران شهری موجب آماده سازی شهرهایی شود که گردشگرانی با نیازمندی خاص را پذیرا باشند؛ الزامی که دیر یا زود و با نزدیکی هر یک از ما به سنین سالمندی بیش از پیش احساس می‌شود.