شهردار منطقه ۱۳ از کاشت ۵ هزار شاخه گل شب بو و سینره با هدف آماده سازی شهر برای استقبال از بهار و زیباسازی منظر شرق تهران در معابر، حاشیه بزرگراه‌ها و میادین اصلی خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح استقبال از بهار گفت: در حال حاضر، بیش از پنج هزار گلدان گل شب بو در عرصه‌های سبز منطقه کاشته شده است.

به گفته او، خیابان پیروزی، میادین معلم و مهتدی و مقابل ساختمان ستادی شهرداری منطقه۱۳ با بیش از ۵۸۰ فلاورباکس به گونه هایی از قبیل شب بو و سینره مزین شده است.
شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت : فرش های گل با استفاده از گل های بنفشه و لاله به مساحت یک هزار و ۵۰۰ متر مربع تهیه شده و شهروندان همزمان با فرارسیدن بهار به تماشای شکفتن هزاران گل لاله رنگارنگ در محدوده منطقه ۱۳ می نشینند.