فخاری گفت: اسکان جمعیت جوان از طریق افزایش تراکم یا بازآفرینی پیگیری می‌شود.

به گزارش گویای صنعت ؛ علیرضا فخاری در جلسه ستاد خانواده و جمعیت استان با اشاره به اهمیت موضوع اظهار داشت: جمعیت عامل رشد و توسعه کشور است و فراوانی جمعیت به ویژه جمعیت هدفمند و رو به رشد به عنوان مولفه‌های قدرت ملی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حفظ استقلال و چرخه دائمی رشد و توسعه کشور به وجود جمعیت جوان برمی‌گردد؛ از این‌رو در این جلسات سهم دستگاه‌ها برای چگونگی شکل‌گیری جمعیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با شناسایی موانع با رویکرد آینده نگری، برنامه‌ها تدوین می شود تا به تحقق جوانی جمعیت برسیم.

استاندار تهران تاکید کرد: حدود ۶ میلیون جوان واجد شرایط ازدواج در استان تهران داریم، بر همین اساس در تشکیل خانواده مهم ترین موضوع اسکان است و از آنجا که در تهران، کمبود زمین داریم باید نسبت به تغییر بافت‌های مسکونی فعلی از طریق افزایش تراکم یا بازآفرینی اقدام شود.

فخاری سپس گفت: علاوه بر موضوع مسکن، باید شرایط و زمینه اشتغال نیز فراهم شود، نکته دیگر فراهم کردن تسهیلات و امکانات است که سطح مشارکت بانک ها و سایر دستگاه ها با اولویت خانواده‌های جدید باید در دستورکار باشد.

وی تصریح کرد: تبیین استقرار جمعیت در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران انجام شود تا با مطالعه جغرافیایی، جمعیت‌پذیری روستاها در افق ۲۰ ساله تهیه شود تا امکانات و زیرساخت‌ها فراهم و پیوند بین نسلی ایجاد شود و تلاش می‌شود تا با همسویی در شکل گیری قانون شاهد رشد جمعیت کیفی در سطح استان باشیم.