با توجه به بارش برف روز های اخیر در ورودی شرق تهران و همزمان با طرح پنجشنبه های نگهداشت شهر، بخشی از حاشیه بزرگراه شهید یاسینی پاکسازی شد .

به گزارش گویای صنعت،  محمد هادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه گفت: همزمان با اجرای نگهداشت شهر در آخرین پنجشنبه بهمن ماه، عملیات رفت و روب و پاکسازی بخشی از حاشیه بزرگراه شهید یاسینی با فعالیت ۱۰۸ کارگر خدمات شهری و فضای سبز و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات اجرایی شد.
او افزود: این اقدام در پی بارش های روز گذشته و نشستن برف در روی زمین صورت گرفت و ۸ کیلومتر از حاشیه اتوبان پاکسازی شده است.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: همچنین، باغچه های حاشیه بزرگراه شهید یاسینی و رفیوژ فضای سبز با اقداماتی مانند جمع آوری نخاله و برداشت خاک اضافی، حذف علف هرز و.. ساماندهی شد .
این طرح با نظارت معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، شهردارناحیه۴ و رئیس اداره خدمات شهری منطقه صبح امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه به اجرا در آمد .