شهردارمنطقه 13 از 12 هزار متر طول مناسب سازی در شش ماهه اول سال 1402 با هدف ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده و تسهیل در رفت و آمد شهروندان خبر داد .

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به تشکیل جلسه کمیته مناسب سازی این منطقه گفت: در این جلسه، اقدامات عمرانی مرتبط با مناسب سازی معابر، بوستان‌ها و ساختمان‌ها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بررسی شد.
شهردارمنطقه ۱۳ با اشاره به ارایه گزارش مناسب سازی معابر، اماکن و بوستان‌های منطقه افزود: بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ متر طول همسطح سازی و مناسب سازی همراه با خط ویژه عبور نابینایان در محدوده های کنار گذر اتوبان باقری ، دوم، چهارم و پنجم نیروی هوائی، تیموری فر ، دهقان ، برادران تیموری و منتظری اجرائی شده و تا کنون ۶۴ درصد پیشرفت عمرانی داشته است.
به گفته محمد هادی علی احمدی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۳ نیز خارج از طرح های مصوب مناسب سازی تعدای از معابر که نیاز به مناسب سازی داشتند، شناسایی و در این راستا ۳ هزار متر طول مناسب سازی در خیابان ۱۱.۳۶، سوقانی، ۱۰.۳۶ ، سعدی ، پرواز و نیشابور در شش ماهه ابتدای سال انجام شده است.
شهردار منطقه ۱۳ در خصوص مناسب سازی ساختمان ها و بوستان های منطقه تصریح کرد: ساختمان های شهرداری نواحی دو و چهار، دهقان و بوستان وحدت در دست اقدام است و اقدامات مرتبط با مناسب سازی برای استفاده افراد دارای معلولیت انجام می شود.
محمد معما، معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۳ نیز گفت : کمیته مناسب سازی معابر با هدف بررسی و ارزیابی کمی و کیفی و اقدامات صورت گرفته اجرایی و طرح‌های مناسب سازی منطقه تشکیل و رفع مشکلات محیطی، مناسب سازی معابر، ادارات دولتی، حمل و نقل عمومی، مبلمان شهری از عمده موارد مطروحه در این جلسه بود.